Present Office Bearer
Norway

Dr Santosh Kumar

Dr Santosh Kumar Path Lab & Ultrasound Center

Model Town,Bahadurgarh Haryana

Ph. 9992679679

Email: drsantoshkumar19@gmail.com

PRESIDENT

Norway

Dr. Prashant Gupta

K.C. Prashant path lab

New sohna road Palwal 121102

PH. 9813389010

Email: prashantgupta74@yahoo.co.uk

SECRETARY

Patrons

Dr. Uma Singh, 72068-73285

Dr. Rajeev sen, 94161-29129

Dr. B.C.Gupta, 98103-73490 SEE MORE

Vice President

Dr. Narender Yadav,

Dr. Anita Narula,

Joint Sectretary

Dr. Indu Sharma,

Dr. Shikha Jain,

Executive Members

Dr. Anil Soni,

Dr. Anshul Khetrapal,,

Dr. G.N. Verma,

Dr.Manish Wadhwa,

Dr. Nidhi Jain,

Dr. Pradeep Suri,

Dr. V.K. Dogra,

Dr. Vinay Chopra,

Dr. Padmini Chabbra,

Dr. Alpana Bhatia,

Dr. Dinesh Maji,

Dr. Yogesh Chhabra,

Dr. Sanjay Bedi,

Dr. R.K.Bajaj,

Dr. Gajender yadav,

Dr. G.R. Gupta,