Present Office Bearer
Norway

Dr Santosh Kumar

Dr Santosh Kumar Path Lab & Ultrasound Center

Model Town,Bahadurgarh Haryana

Ph. 9992679679

Email: drsantoshkumar19@gmail.com

PRESIDENT

Norway

Dr. Prashant Gupta

K.C. Prashant path lab

New sohna road Palwal 121102

PH. 9813389010

Email: prashantgupta74@yahoo.co.uk

SECRETARY